Hồ tiêu Phú Quốc

Hồ tiêu Phú Quốc – Sự khác biệt của các loại tiêu

Phú quấc không chỉ nổi tiếng với các làng nghề làm cá mà còn nỗi tiếng với tiêu Phú quấc. ấn tượng với vị cay nồng thơm đậm ngon hơn với các loại tiêu trồng ơ nơi khác tới đây người dân thân thiện luôn chào đón bạn và mời bạn tham quan những vườn […]

Xêm thêm tour >>