nhà tù Phú Quốc

Nhà lao Cây Dừa (nhà tù Phú Quốc) Rùng với chứng tích

Nhà tù Phú Quốc Đến với nhà tù Phú Quốc bạn sẽ tận mắt thấy, tai nghe những gì đã diễn ra tại đây đối với các chiến sĩ của chúng ta. đồng thời nói lên tinh thần bất khuất đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Càng thấy được lòng dũng […]

Xêm thêm tour >>