cầu lộc cho một năm mới

Chùa Tiên – Giếng Tiên cầu lộc cho một năm mới

Chùa Tiên – Giếng Tiên Hang động chùa Tiên và Giếng Tiên: Trong động có nhiều thạch nhũ có hình dáng tiên ông, con voi hoặc con dơi bay. Nhiều tấm bia ma nhai của các nhà văn, các danh nhân cũng được thấy ở chùa Tiên này, đó là núi đại tượng, nơi đây […]

Xêm thêm tour >>