Chùa Tiên – Giếng Tiên cầu lộc cho một năm mới

Cứ tới ngày rằm hay mồng một âm lịch và nhất là dịp tết người dân tới đây cầu tài, cầu lộc cho một năm mới nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống an bình, hạnh phúc

Chùa Tiên – Giếng Tiên

Hang động chùa Tiên và Giếng Tiên: Trong động có nhiều thạch nhũ có hình dáng tiên ông, con voi hoặc con dơi bay. Nhiều tấm bia ma nhai của các nhà văn, các danh nhân cũng được thấy ở chùa Tiên này, đó là núi đại tượng, nơi đây có động Chùa Tiên.

Chùa Tiên phối thờ Phật, Mẫu và Đức Thánh Trần, có bố cục kiểu “tiền Phật hậu Thánh” gồm cung tam bảo thờ Phật phía ngoài và cung thờ Mẫu, Đức Thánh Trần ở phía trong.

Sự tích của chùa qua các chuyện kể dân gian đều tập trung vào Ông Tiên ngự trên núi, đã dẫm chân xuống đá biến thành giếng Tiên có đầy nước trong vắt cho dân làng dùng trong những năm hạn hán. Có truyền thuyết khác kể về hai ông Tiên ngồi đánh cờ đến sáng không về trời, đã hóa đá…

Động Chùa Tiên Nằm ngang chừng núi, lối lên có 64 bậc, cửa phụ quay về hướng đông, có cửa thông hiên, có đường xuống hồ thu thủy. Đằng sau núi Voi – Chùa tiên ở lưng chừng núi trên mặt bằng đá rộng đó là Giếng tiên, miệng giếng rộng 20 cm có mạch nước quý chảy quanh năm, đằng sau núi Voi – Chùa tiên ở lưng chừng núi trên mặt bằng đá rộng đó là Giếng tiên, miệng giếng rộng 20 cm có mạch nước quý chảy quanh năm.

Cứ tới ngày rằm hay mồng một âm lịch và nhất là dịp tết người dân tới đây cầu tài, cầu lộc cho một năm mới nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống

g an bình, hạnh phúc.

TÌM KIẾM

Hỗ trợ trực tuyến

Phone – 0908 44 00 58

Ngân sách