du lich quang ngai

Ba Làng An – Một trong những mũi đất nổi bật tạo nên hình dáng bờ biển Việt Nam

Ba Làng An là một mũi đất thuộc Ba Làng An thuộc xã Bình Châu -Bình Sơn – Quảng Ngãi. Đây là một mũi đất nổi bật tạo nên hình dáng bờ biển Việt Nam. Ngọn hải đăng ở nơi đây luôn chớp sáng dẫn lối cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Nhìn từ […]

Xêm thêm tour >>