Đặt tour thành công

Quá trình đặt tour đã hoàn tất
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 tiếng.

Xin được thông báo rằng hệ thống máy tính của chúng tôi vừa gửi cho bạn một email tự động để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận đặt tour của bạn. Nếu bạn không nhận được email này trong vòng 05 phút, có vẻ như bạn đã đặt một địa chỉ email sai, trong trường hợp này xin vui lòng đặt lại. Nếu bạn nhận được email tự động nhưng sau đó không ai liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ, có vẻ như công ty chúng tôi đã có một vấn đề với các email gửi đi, trong trường hợp này xin vui lòng gửi lại email [email protected], chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay lập tức.

Cám ơn bạn đã chọn công ty chúng tôi.

Thân chào,

Bantour.net

TÌM KIẾM

Hỗ trợ trực tuyến

Phone – 0908 44 00 58